मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.


या संकेतस्थळ सुचालन करताना करताना आपणांस काही अडचण आहे का?. हा विभाग आपणांस सुचालन आनंदानुभव करणेस प्रयत्न करेल.

संकेतस्थळावरील विभाग : या संकेतस्थळावरील विभाग हे जिल्ह्यातील विविध कार्यालये, योजना, प्रकल्पे, संपर्क याची माहीती देतात. तसेच जिल्हा प्रशासनाची सुध्दा माहीती देतात.

माहीती पाहणे :

हे संकेतस्थळ गुगल क्रोम, मोझीला फायरफॉक्स, ओपेरा या ब्राउजर्स मध्ये व्यवस्थित दिसेल. बरीचशी माहीती ही एचटीएमएल किंवा पीडीएफ दाखविणेत आलेली आहे. पीडीएफ मधील माहीती पाहणेकरीता आपण अॅडोब रीडर डाउनलोड करु शकता.

                

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली