मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

जिल्हा प्रशासनाद्वारे राबविलेले ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प

*आवश्यक माहिती पाहण्याकरिता योग्य त्या ठिकाणी क्लिक करा

अ.क्र.

ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाचे नाव

ई-महाभूमी अंतर्गत घेतलेल्या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे माहिती

ई-टेंडर प्रणालीचा शासकीय कार्यालयात निविदा मागविण्यासाठी वापर करण्याकरिता घेतलेल्या प्रशिक्षणचे फोटो

ई-प्रियासाफ्ट प्रणाली राबविण्यासाठी घेतलेल्या कार्यशाळेचे फोटो

NSAP प्रणाली राबविण्यासाठी घेतलेल्या कार्यशाळेचे फोटो

संगणीकृत ७/१२ अधिकार अभिलेख

डिजिटल लॉकर
                

              मुख्यपृष्ट | महाराष्ट्र शासन ई-निविदा                 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली