मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

वन हक्क कायदा अधिनियम-२००६ अंमलबजावणीची माहिती

Publication of Records of Forest Rights in the District Gadchiroli As Per Section 8(g) of The Scheduluded Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act 2006 & Rules 2008,2012)

वन हक्क कायद्या अंतर्गत तालुकानिहाय लाभार्थीची माहिती ( updated on 05.11.2016)

*लाभार्थीची माहिती पाहण्याकरिता योग्य त्या लिंकवर क्लिक करा

* FRA Implementation Report Till Jully 2015

अ.क्र.

तालुक्याचे नाव

दावे प्रकार

गडचिरोली वैयक्तिक सामायिक

चामोर्शी वैयक्तिक सामायिक

धानोरा वैयक्तिक सामायिक

मुलचेरा वैयक्तिक सामायिक

देसाईगंज वैयक्तिक सामायिक

आरमोरी वैयक्तिक सामायिक

कुरखेडा वैयक्तिक सामायिक

कोरची वैयक्तिक सामायिक

अहेरी वैयक्तिक सामायिक

१०

सिरोंचा वैयक्तिक सामायिक

११

एटापल्ली वैयक्तिक सामायिक

१२

भामरागड वैयक्तिक सामायिक

वन हक्क कायदा अमलबजावणी करीता जिल्हा प्रशासनाने प्रकाशीत केलेली माहिती व पुस्तिका

गडचिरोली जिल्ह्यात वन हक्क कायदा अमलबजावणीची माहिती पुस्तिका

ई- वनहक्क

              मुख्यपृष्ट | ई-प्रशासन | गडचिरोली अगरबत्ती प्रकल्प | कौशल्य विकास कार्यक्रम | प्रशासनाद्वारे राबविलेले विकासात्मक उपक्रम                 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली