मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

जिल्हा प्रशासनाद्वारे राबविलेले विविध विकासात्मक उपक्रम / योजना

*आवश्यक माहिती पाहण्याकरिता योग्य त्या ठिकाणी क्लिक करा

अ.क्र.

राबविलेल्या विकासात्मक उपक्रमाचे नाव

1

Video of Prime Minister to confer Awards for Excellence in Public Administration(कौशल्य विकास कार्यक्रम)

2

जिल्ह्यातील युवकांकरीता कौशल्य विकास कार्यक्रम

3

गडचिरोली अगरबत्ती प्रकल्प

4

Gondwana Herbs

5

वनहक्क कायदा अधिनियम २००६

6

जिल्ह्यातील अतिदुर्गम गावांना विद्युत पुरवठा

7

Road Works under DPDC

8

नवसंजीवन योजना कृती आराखडा सन २०१६-१७
                                                  

              ई-प्रशासन | वन हक्क कायदा अंमलबजावणी                 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली