मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

गडचिरोली जिल्ह्यातील गैर सरकारी संस्था

अ.क्र.

जिल्ह्यातील गैरसरकारी संस्थाचे नाव व पत्ता

संस्थेच्या प्रमुखाचे नाव

कार्य क्षेत्र

दुरध्वनी क्रमांक

सर्च ,
शोधग्राम, पो. चातगाव
जि. गडचिरोली

डॉ. अभय बंग
डॉ. राणी बंग

सामाजिक, ग्रामीण आरोग्य व आदिवासी लोकांचे कल्याण

07138 233403, 07138 255409 07138 255410

2

लोक बिरादरी प्रकल्प, हेमलकसा
ता. भामरागड

डॉ. प्रकाश आमटे

वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक व आदिवासी लोकांचे कल्याण, मदत

07134 220001

3

आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी, कुरखेडा जि. गडचिरोली

डॉ. सतीश गोगुलवार

सामाजिक, वैद्यकीय मदत

 07139 245380

4

लोक मंगल संस्था,
घोट ता. चामोर्शी
जि. गडचिरोली

डॉ. टी. वाल्केल

सामाजिक

07135 257473

5

डॉ. जे.जे. ख्रीस्टोफर मेमोरिअल हॉस्पिटल, सिरोंचा जि. गडचिरोली

डॉ. जे.जे. ख्रीस्टोफर

सामाजिक, वैद्यकीय

07131 233252

6

आसिसी सेवा सदन हॉस्पिटल
, नागेपल्ली,
ता. अहेरी

 

वैद्यकीय मदत

 

7

संकल्प -
आमच्या गावात
आमचे राज्य , लेखामेंढा
ता. धानोरा

श्री. देवाजी तोफा

सामाजिक

 

8

स्पर्श
स्नेह नगर, गडचिरोली
ता. जि. गडचिरोली

प्रा.डॉ.दिलीप बारसागडे

सामाजिक, आरोग्य, ग्रामीण व आदिवासी विकास

07132-233784
९४२२१५२६१७
९९२२३८७७२४

9

इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ युथ वेल्फेअर
विकास भवन, तलाव रोड
गांधी चौक, गडचिरोली
ता. जि. गडचिरोली

श्री. मनोहर हेपट

पंचायत राज समृद्धी, महिला व बाल कल्याण, ग्रामीण विकास

07132-233508

१०

आरोग्य-प्रबोधिनी
हटवार मंगल कार्यालयाच्या मागे ,
कस्तुरबा वार्ड,
ता. देसाईगंज, जि. गडचिरोली

डॉ.सूर्यप्रकाश गभने

आरोग्य, युवक-कल्याण, व्यसन-मुक्ती

07137-272470 9422834737

 

picture
हेमलकसा येथील लोक बिरादरी प्रकल्प
हेमलकसा ता. भामरागड

 

 

picture
चातगाव येथील सर्च संस्थेचे प्रवेशद्वार
चातगाव ता. धानोरा

 

                              

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली