मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली - जिल्हा पुरवठा कार्यालय, गडचिरोली

*आवश्यक माहिती पाहण्याकरिता योग्य त्या ठिकाणी क्लिक करा

अ.क्र.

विवरण

आधारभूत व एकाधिकार खरेदी योजना हंगाम २०१५-१६

अन्नधान्य,केरोसीन,साखरचे रास्तभाव दुकाननिहाय मंजूर आवंटन व वितरण.

तालुकानिहाय किरकोळ केरोसीन धारकांची यादी

माहे ऑगस्ट २०१५ करिता जिल्ह्याकडून तालुका आवंटन

माहे सप्टेंबर २०१५ करिता जिल्ह्याकडून तालुका आवंटन

माहे ऑक्टोबर २०१५ करिता जिल्ह्याकडून तालुका आवंटन

माहे नोव्हेंबर २०१५ करिता जिल्ह्याकडून तालुका आवंटन

माहे डिसेंबर २०१५ करिता जिल्ह्याकडून तालुका आवंटन

माहे जानेवारी २०१६ करिता जिल्ह्याकडून तालुका आवंटन

१०

माहे फेब्रुवारी २०१६ करिता जिल्ह्याकडून तालुका आवंटन

११

माहे मार्च २०१६ करिता जिल्ह्याकडून तालुका आवंटन

१२

माहे एप्रिल २०१६ करिता जिल्ह्याकडून तालुका आवंटन

                              

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली