मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

गडचिरोली जिल्ह्यात नियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची माहिती

*आवश्यक ती माहिती पाहण्याकरिता, योग्य त्या लिंकवर क्लिक करा.

अ.क्र.

तहसील / विभागाचे नाव

गडचिरोली

चामोर्शी

धानोरा

मुलचेरा

आरमोरी

वडसा/ देसाईगंज

कुरखेडा

कोरची

अहेरी

१०

सिरोंचा

११

एटापल्ली

१२

भामरागड

१३

पुरवणी यादी (31.10.2011)

१४

पुरवणी यादी (20.1.2012)

              मुख्यपृष्ट