मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

निविदा सूचना

सन 2017-2018 रेतीघाट लिलावा करीता ई-टेंडरिंग व ई-ऑक्शन सुचना

मगाराग्रारोहयो अंतर्गत नियोजन पुस्तिका व जॉब कार्ड छपाई करून पुरविण्याकरीता दरपत्रक

गडचिरोली जिल्हयातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार (Accredited Environment Consultant) च्या नेमणुकीकरीता ई-निवीदा.

मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा गडचिरोली येथे बाह्ययंत्रणेची निवड करण्याबाबत

 

 

 

 

 

              महाराष्ट्र शासन ई-निविदा                 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 14/03/2018

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली